PrevádzkareňJURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava


: 0915794794, 02/63453031
: juriga@juriga.sk

SídloJURIGA spol.s.r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava

: 31344194
: 2020350915
: SK2020350915


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70